JoKa-Palvelut Oy

Jälkihuolto

Palvelut Rovaniemellä asuville nuorille jotka tarvitsevat itsenäistymiseen, aikuistumiseen tai sijoituksen jälkeiseen elämäänsä tukea ja vahvistusta. Jälkihuollon tarkoituksena on tukea kokonaisvaltaisesti nuorta oman elämänsä hallintaan keskustelun ja ohjaamisen avulla.

Tavoitteena on edesauttaa nuoren itsenäistymistä ja aikuiseksi kasvamista, hyödyntäen hänen omaa sosiaalista verkostoaan. Jälkihuollon säännölliset tapaamiset toteutetaan pääsääntöisesti yhden työntekijän toimesta.

Perhetyö

Perhetyö on perheen kotona tapahtuvaa avohuollon kuntoutusta. Perhetyöllä pyritään tukemaan ja vahvistamaan perhettä muutokseen, heidän omia voimavaroja hyödyntäen. Perhettä tavataan koko prosessin ajan sovitusti ja suunnitellusti.

Työskentelyssä korostuu lapsen kuuleminen ja lapsen edun huomioiminen sekä yhteistyö perheen verkostojen kanssa. Vahvuuksiamme ovat lastensuojelun tuntemus, psykiatrinen osaaminen sekä kokemus lapsiperheiden kanssa työskentelystä. Painotamme ratkaisu- ja voimavarakeskeistä työotetta.

 

Asiakkuudenhallintamme: JoKa-palvelut Oy:n asiakkuudenhallinta-/kirjaamisjärjestelmän luominen, lähti omakohtaisesta tarpeesta kehittää asiakashallintaan ja kirjaamiseen soveltuva ohjelma pienille ja keskisuurille sosiaali- ja terveysalan yrityksille. Kehitystyön tuloksena syntyi helppokäyttöinen ohjelma, jonka visuaalisuuden ansiosta asiakkaiden tiedot ovat helposti löydettävissä ja muokattavissa. 

Terveydenhuolto

Sähköposti
ari.jokelainen(at)joka-palvelut.fi

Verkkosivu

www.joka-palvelut.fi

Puhelinnumero
040-355 7860 / Ari

040-355 7861 / Tuula

 

Osoite

Lapinkävijäntie 1

96100 Rovaniemi