4D Optimi Isännöinti Oy

4D Optimi Isännöinti Oy on yksityinen, paikallinen isännöintiä ja kiinteistöjohtamista harjoittava yritys. Kun yleisen isännöintikäytännön mukaan taloyhtiöltä laskutetaan sovitun isännöintipalkkion lisäksi erinäinen joukko muita kuluja, yleensä 20-60% yli kilpailutetun kuukausiveloituksen, 4D Optimi Isännöinnin toiminnassa kaikki kulut sisältyvät isännöinnin kuukausihintaan.

Päivittäisessä toiminnassa pyrimme minimoimaan taloyhtiön hallinnolliset kokonaiskulut, kuten taloyhtiön ”toimitusjohtajan” kuuluukin tehdä. Lähtökohtamme hinnoitteluun on, että kaikki normaali taloyhtiön hallintoon kuuluva toiminta sisältyy isännöinnin kuukausimaksuun. Talouden ennakointi selkeytyy ja paranee. Taloyhtiöllä on aina tiedossa, paljonko isännöintiin kuluu rahaa ja yllätyksiltä vältytään.

Hinnoittelumme poikkeaa olennaisesti edukseen yleisestä käytännöstä, jossa hintojen vertailu kilpailutettaessa isännöintiä voi olla joskus haasteellista.

Erityinen vahvuutemme on taloyhtiöille tarjottava uudenlainen tiimiajattelu– tarjoamme taloyhtiöille ammattilaisten osaajajoukon, jossa jokainen tiimin jäsen tuo taloyhtiön käyttöön oman erikoisosaamisensa. Olemme kokeneet, että saavutettavuus ja palvelu paranevat, kun yhden henkilön takana ei ole kaikki taloyhtiön tieto. Useampi pystyy auttamaan asioissa ja haastavampia asioita voimme pohtia yhdessä.

Asiakaspalvelusta saa nopeita vastauksia taloyhtiön rutiininomaisiin asioihin.

Hallinnollinen isännöitsijä vastaa käytännössä yhtiön talouden rutiineista ja asiakaspalvelurutiineista.

Kiinteistökoordinaattorin vastuulla on huolehtia kiinteistön kunnosta ja kunnossapitotarpeista, sekä hakea ratkaisuja teknisiin kysymyksiin ja ongelmatilanteisiin.

Kiinteistölle nimetty vastuullinen isännöitsijä vastaa kokonaisuutena yhtiön toiminnan sujuvuudesta hallituksen antamien ohjeiden, yhtiökokouksen linjausten sekä lakien ja asetusten vaatimusten mukaisesti.

4D Optimi Isännöinti Oy on Suomen Kuntotekniikka Oy:n tytäryhtiö, kun Suomen Kuntotekniikka Oy omistaa 100 %:sti Jari Marjeta. Jari on valtakunnallisestikin tunnustettu kunnonhallinnan ja elinkaariajattelun edelläkävijä, erityisesti ajattelun käytäntöön jalkauttamisen osalta. Ei pelkkää teoriaa vaan oikeaa käytäntöä.

Toimistolta löytyvät lisäksi isännöitsijät Heikki Tuikka ja Tuomas Leppänen, kiinteistösihteeri Maija Kilpiö ja kiinteistökoordinaattori Pauliina Jääskö.

Yksi palvelu – yksi hinta!

Yhdessä eteenpäin!

Kiinteistöpalvelut

Sähköposti
asiakaspalvelu@4doptimi.fi

Verkkosivu
www.4doptimi.fi

Facebook
www.facebook.com/4doptimip

Puhelinnumero
040 171 6150

Osoite
Viirinkankaantie 2-4
96300 Rovaniemi