Henkilökohtainen apu: Tarjoamme apua arkeesi ja vapaa-aikaasi tarpeesi mukaan. Olemme apunasi vaikkapa puolukanpoiminnassa syysmetsässä tai matonpesussa mattolaiturilla. Kannustamme ja rohkaisemme sinua myös uusiin harrastuksiin. Haluamme tarjota uusia kokemuksia sekä välittää tunteen, että arkesi ja vapaa-aikasi sujuvat kauttamme mukavasti luotettavan ihmisen avustuksella.

Kirjoitustulkkaus on huonokuuloisille ja kuuroutuneille tarkoitettu tulkkausmuoto, jossa puhe kirjoitetaan tekstiksi. Kirjoitustulkkausta voidaan käyttää kaikissa sellaisissa tilanteissa, joissa henkilö ei kuulovammansa vuoksi kuule riittävän hyvin. Tällaisia tilanteita voivat olla esimerkiksi eri asioimistilanteet (terveydenhuolto, viranomais- ja pankkiasiointi), harrastukset, kokoukset, juhlat, matkat – yleisesti ottaen kaikki ihmiselämän tilanteet, joissa kommunikoidaan. Kirjoitustulkkausta voi käyttää kerrallaan joko yksi ihminen (yksilötulkkaus) tai useampi henkilö (yleistulkkaus). Tulke kirjoitetaan luettavaksi tietokoneelle, tabletille tai valkokankaalle tilaisuuden luonteesta riippuen.

Kommunikaatio-ohjaus: Mikäli olet kuulo- tai puhevammainen ja koet tarvitsevasi ohjausta ja/tai opetusta kommunikaatiossa, voimme auttaa sinua löytämään sinulle ja läheisillesi sopivan tavan kommunikoida ja löytää yhteinen kieli. Käytämme työssämme puhetta korvaavia menetelmiä yksilöllisesti sinun ja läheistesi tarpeet huomioiden. Ohjaamme sekä opetamme tukiviittomia ja kuvien käyttöä. Käytämme myös PECS- ja PRT -menetelmiä kommunikoinnin tukena. Meiltä voi tilata tukiviittomien opetusta sekä ryhmille että yksittäisille oppijoille.

Neuropsykiatrinen valmennus: Koetko tarvitsevasi apua arjenhallinnassa tai kaipaako esimerkiksi perheesi nuori ohjausta elämänhallintataidoissa? Kauttamme saat neuropsykiatrisen valmentajan apua, tukea ja ohjausta näihin taitoihin. Valmentaja on valmennettavansa vierellä kulkija, joka kuuntelee asiakastaan ja auttaa tätä tavoitteiden ja toiveiden saavuttamisessa.

Neuropsykiatrinen valmennus sopii eri-ikäisille ja erilaisissa elämänvaiheissa oleville. Keskeistä on, että löydämme yhdessä valmentautujan omat vahvuudet ja voimavarat. Neuropsykiatrisesta valmennuksesta on suuresti hyötyä esimerkiksi nuoren itsenäistymisessä tai syrjäytymisen ehkäisyssä.

Arjen apu vanhuksille Haluamme tukea vanhusten arkea olemalla apuna heidän päivittäisissä askareissaan ja asioinneissaan. Perusajatuksenamme arjen avussa on kuntouttava työote, jonka myötä pidämme asiakkaidemme toimintakykyä yllä. Arjen avun lisäksi laadimme tarvittaessa helppoja ja hauskoja harjoitteita, joita voi tehdä joko avustajan kanssa yhdessä tai yksin.

Palveluitamme ovat

  • asiointiapu; kaupassa käynti, apteekkiasiointi ym.
  • lumenluonti, haravointi, puidenkanto ym.
  • kodinhoito
  • seurustelu ja virkistys; juttelu, lukeminen, ulkoilu
  • erilaiset toimintakykyä ylläpitävät harjoitteet.
KOTA Ky on Likiliike nro 204

Terveydenhuolto

Sähköposti
tanja@kotaky.fi

Verkkosivu
www.kotaky.fi

Facebook
www.facebook.com/KotaKy.fi

Puhelinnumero
040 126 0646